ZET JE TEAM OP DE KAART

In één oogopslag is te zien hoe een groep of afdeling is samengesteld en welke verschillende gedragsstijlen de teamleden hebben. Op een overzichtelijke manier krijg je antwoord op de vraag waarom het ene team goed en in harmonie met elkaar samenwerkt en hoe het komt dat dit in andere groepen of afdelingen moeizamer gaat.

Ieder teamlid maakt een Personal Map en wordt op basis van zijn/haar gedragsstijl in de Wereld van Verschil geplaatst. Het resultaat is een overzichtskaart van de groep waardoor iedereen weet waar hij of zij ten opzichte van de ander staat. Het leidt tot wederzijds begrip, meer groepsdynamiek en daardoor tot betere samenwerking.Jouw persoonlijke wereldkaart geeft je inzicht

TEAM MAPPING

De Team Map werkt een analyse uit van de verschillende gedragsstijlen binnen een groep van mensen of medewerkers. Alle deelnemers worden op basis van hun Personal Map ingedeeld in de Wereld van Verschil. Het resultaat is een prachtige overzichtskaart die in één oogopslag toont hoe de groeps- of afdelingsdynamiek werkt.

Het toont de interactie tussen de mensen en geeft de oplossing tot betere communicatie en effectievere samenwerking.

je kunt je team ontwikkelen door

1.

team mapping

2.

Teamtraining ‘Van Samen werken naar Samenwerken, een Wereld van Verschil’

3.

TEAMtraining ‘Verhoog je resultaat met de juiste toon’ (met klant en/of collega)

4.

teambuilding